Residency stay at the National Theatre Drama for Belarussian playwrights

The Drama Section of the National Theatre in Prague, the Prague Crossroads festival and the Embassy of Independent Belarusian Culture in the Czech Republic in Brno hereby announce a call for a residency stay in Prague.

Residency stay for two Belarussian playwrights

The Drama Section of the National Theatre in Prague and the Prague Crossroads festival have decided to offer a creative scholarship and residency stay in Prague for two Belarussian playwrights.

The resident authors will be accommodated in the National Theatre lodging house located in the historical centre of Prague, at the Anenské square, for a period of six weeks. The call is not limited by age or the author’s citizenship and is intended for authors writing in the Belarussian or Russian language. The residency stay is aimed to allow the authors sufficient time for writing their own play, and also to acquaint the Czech cultural public with contemporary Belarussian playwriting. During their stay in Prague, the authors will take part in a public reading of their existing works and in other events organised by the National Theatre Drama or the Embassy of Independent Belarusian Culture, based on mutual agreement.

Eligibility criteria:

 • The applicant must have at least one published (in a book or magazine) or staged theatre play

Deadline for submitting applications:

 • 15 March 2021
  (The results will be announced on 31 March 2021; the applicants will be selected by the dramaturgs of the National Theatre Drama)

Place of the residence stay: Prague

Term of the residency stay: 1 May 2021 – 15 June 2021
Two residency stays are available for this term.

The residents will be entitled to:

 • a scholarship in the amount of CZK 45,000 and accommodation in a residential flat;
 • reimbursement of travel expenses associated with the trip to and from the place of the residency stay;
 • co-operation in obtaining a visa for the Czech Republic

Application documents (in English or Russian, in Word or PDF):

 • a motivation letter
 • filled-in application
 • structured curriculum vitae, including bibliography

The application form contains additional terms and conditions, which constitute an integral part of this call and are binding on the applicants.

Please send the documents to k.golay@narodni-divadlo.cz and specify the following in the Subject: “Residency stay for Belarussian playwrights”


Application for a residency stay at the National Theatre in Prague

 • Name
 • Surname
 • Name and surname as specified in the passport
 • (A copy of the passport will be required once the applicant is selected)
 • Date of birth
 • Nationality
 • Street and No.
 • City
 • Postal code
 • Country
 • Telephone No.
 • E-mail

Communication languages:

The applicant agrees to take part in a public reading of his/her existing works and other events organised by the National Theatre Drama or the Embassy of Independent Belarusian Culture and held in Prague or other Czech towns, based on mutual agreement.

The applicant agrees to include the following acknowledgement in the text created during the residency stay: This text was created during a residency stay organised by the Drama Section of the National Theatre in Prague, the Prague Crossroads festival and the Embassy of Independent Belarusian Culture in the Czech Republic.

The applicant will be required to submit, within 1 month after the end of the residency stay,
a 1-page summary of his/her residency stay; the summary will be used by the Drama Section of the National Theatre in Prague, the Prague Crossroads festival and the Embassy of Independent Belarusian Culture in the Czech Republic for further presentation of the residency stays.

Each residency stay is intended for 1 person only. Two residency stays are available for spring 2021.

Рэзідэнцыі пры драматычнай секцыі Нацыянальнага тэатра Прага для беларускіх драматургаў

Драматычная секцыя Нацыянальнага тэатра Прага, фестываль “Пражскія скрыжаванні”
і Амбасада незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра абвяшчаюць конкурсны адбор на рэзідэнцыю ў Празе.

Рэзідэнцыйная праграма для двух беларускіх драматургаў/драматургіняў

Драматычная секцыя Нацыянальнага тэатра і фестываль “Пражскія скрыжаванні” пастанавілі прапанаваць творчую стыпендыю і рэзідэнцыйную праграму ў Празе двум беларускім драматургам ці драматургіням.

Удзельнікам/цам праграмы будзе забяспечана пражыванне пры Нацыянальным тэатры ў гістарычным цэнтры Прагі на Аненскай плошчы на перыяд 6 тыдняў. Праграма не ставіць абмежаванняў паводле ўзросту ці грамадзянства і прызначаная для беларускіх аўтараў/ак, якія пішуць на беларускай ці рускай мове. Мэта рэзідэнцыі – даць яе ўдзельніку/цы час для працы над уласным драматычным творам, а чэшскай культурнай супольнасці ўмагчыміць знаёмства з сучаснай беларускай творчасцю
ў галіне драматургіі. У рамках рэзідэнцыйнай праграмы аўтар/ка возьме ўдзел
у публічных чытаннях сваіх твораў і ў іншых мерапрыемствах драматычнай секцыі Нацыянальнага тэатра або Амбасады незалежнай беларускай культуры паводле ўзаемнай дамоўленасці.

Умовы для заяўнікаў/ніц:

 • прынамсі адна выдадзеная (у ніжным або часопісным выглядзе) ці пастаўленая на сцэне п’еса

Тэрмін для прыёму заявак:

 • 03. 2021
  (вынікі будуць абвешчаны 31. 03. 2021, адбор з заяўнікаў/ніц ажыццявіць літаратурны аддзел драматычнай секцыі Нацыянальнага тэатра)

Месца: Прага

Тэрмін рэзідэнцыі: 1. 05. 2021 – 15. 06. 2021

У гэты перыяд пройдуць дзве рэзідэнцыі.

Рэзідэнту/цы аплачваецца:

 • стыпедыя ў памеры 45 000 чэшскіх крон і пражыванне ў рэзідэнцыйнай кватэры;
 • выдаткі на прыезд на рэзідэнцыю і вяртанне дадому
 • спрыянне пры выстаўленні візы ў Чэшскую Рэспубліку

Дакументы для падачы заяўкі (на англійскай, рускай або беларускай мове
ў тэкставым фармаце або ў pdf):

 • матывацыйный ліст
 • запоўнены фармуляр заяўкі
 • структураваная біяграфія і бібліяграфія

Іншыя ўмовы арганізатара прыведзены ў фармуляры заяўкі і маюць для ўдзельніка/ніцы конкурснага адбору абавязковы характар.

Дакументы дасылайце на адрас k.golay@narodni-divadlo.cz, пазначыўшы прадмет: “Рэзідэнцыя для беларускіх драматургаў”


Фармуляр заяўкі на рэзідэнцыйную праграму ў Нацыянальным тэатры Прага

 • Імя
 • Прозвішча
 • Імя і прозвішча ў лацінкавым напісанні ў пашпарце
  (Копію старонкі пашпарта неабходна будзе даслаць пасля выбару рэзідэнта/кі)
 • Дата нараджэння
 •  Грамадзянства
 • Вуліца і дом, кватэра
 • Горад/Населены пункт
 • Індэкс     
 • Краіна
 • Тэлефон
 • E-mail

Здольны/ная весці камунікацыю на наступных мовах:

Заяўнік/ца павінен/на быць гатовы ў рамках рэзідэнцыйнай праграмы ў Празе ўдзельнічаць у публічных чытаннях са сваіх твораў і іншых мерапрыемствах драматычнай секцыі Нацыянальнага тэатра ці Амбасады незалежнай беларускай культуры паводле ўзаемнай дамоўленасці, у Празе ці іншых гарадах Чэшскай Рэспублікі.

Рэзідэнт/ка абавязваецца ўказваць разам з тэкстам, які паўстане падчас рэзідэнцыі, наступны сказ: “Дадзены тэкст быў напісаны падчас рэзідэнцыі, арганізаванай драматычнай секцыяй Нацыянальнага тэатра Прага, фестывалем “Пражскія скрыжаванні” і Амбасадай незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра”.

Ад рэзідэнта/кі чакаецца, што па сканчэнні рэзідэнцыйнай праграмы (на працягу
1 месяца) ён/яна дашле тэкст прыблізна на 1 старонку аб сваёй рэзідэнцыі, які драматычная секцыя Нацыянальнага тэатра Прага, фестываль “Пражскія скрыжаванні”
і Амбасада незалежнай беларускай культуры змогуць выкарыстоўваць для прэзентацыі згаданых рэзідэнцыйных праграм.

Рэзідэнцыя прызначаецца толькі для 1 асобы. Выпісваюцца дзве рэзідэнцыі на вясну/лета 2021 года.